602 274 205 607 266 108 58 673 22 44

Ekshumacje

Ekshumacja polega na wydobyciu z grobu szczątków lub ciała osoby zmarłej, w celu przeniesienia ich do innego grobu, na inny cmentarz lub w celu wykonania badań procesowych, zleconych przez sąd lub prokuraturę. Powodem przeprowadzenia tej procedury może być też wygaśnięcie opłaty za miejsce grzebalne. Ekshumacje dokonywane też są w przypadku likwidacji danego cmentarza.

Ekshumacja


Przeprowadzanie ekshumacji

W zależności od czasu, jaki upłynął od pochówku, a co za tym idzie od stanu w jakim jest ciało zmarłego – wydobyte z grobu szczątki mogą zostać złożone w nowej trumnie, w skrzyni ekshumacyjnej, ale mogą także zostać skremowane i złożone w urnie, a następnie na nowo pochowane w miejscu wskazanym przez zleceniodawcę.

Zakład pogrzebowy Hedez z Pucka oferuje swoją wiedzę i doświadczenie w organizacji i realizacji ekshumacji. Tego typu procedury, po spełnieniu określonych prawem warunków, wykonywane są pomiędzy 16 października a 15 kwietnia – zawsze w godzinach porannych.

Zakład Pogrzebowy Hedez
Right Menu Icon